Duke Nukem 3D Atomic Edition (1996)
Shake it baby!